Beijing Zhaotai Group Co., Ltd.

Address: 19-20 F, East Building, Fortune Time Mansion, No. 11 Fenghui Garden Community, Xicheng District, Beijing China Zip Code: 100032 Tel: +86 10 83571000 Fax: +86 10 66177589 Email: zhaotai@zhaotai.com.cn