EN
首页 > 联系我们

北京兆泰集团股份有限公司地址:北京市西城区丰汇园11号楼丰汇时代大厦东侧楼19-20层
邮编:100032
电话:8610-83571133(兆泰集团综合管理部)
传真:8610-66177589
邮箱:zhaotai@zhaotai.com.cn
网址:www.zhaotai.com.cn/en(English)
          www.zhaotai.com.cn/jp(Japanese)
          www.zhaotai.com.cn(Chinese)